Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-OWI-LS-1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Zakład Fizyki Matematycznej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Nie dotyczy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W3, U1, K1 - obecność na wykładzie

Pełny opis:

Prawo autorskie i patentowe,

Kim jest twórca,

Prawa osobiste i majątkowe twórcy,

Definicja utworu i rodzaje utworów,

Prace dyplomowe w świetle prawa autorskiego,

Utwory pracownicze,

Licencje ustawowe,

Prawo dozwolonego użytku,

Własność intelektualna w świetle prawa patentowego.

Literatura:

1)Ustawa z 1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2) A. Adamczyk, M. du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010.

3) Komentarz do ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4) Własne opracowania do przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXIII – 16.9/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

oraz

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.8/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA:

W1: K_W14 Zna zasady korzystania z literatury naukowej z uwzględnieniem zasad własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów baz naukowych i informacji patentowej

W2: K_W11 ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów, zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością naukową

W3: K_W12-orientuje się w zasadach ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

U1: K_U015- potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

KOMPETENCJE:

K_K06- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach

własnych innych osób.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.