Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-PF-LS-1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z fizyki zakresu liceum

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 60

Konwersatorium 60

Konsultacje 40

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 160

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 7

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Powtórzenie materiału z wykładu 10

Przygotowanie się do konwersatorium 40

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do kolokwium 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 140

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 12Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019 UWAGA: jeżeli liczba punktów ECTS lub liczba godzin zajęć uległa zmianie w cyklu kształcenia 2017/2018, to należy poniżej wpisać obowiązujące od 2017/2018 wartości:


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 60

Konwersatorium 60

Konsultacje 40

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 160

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 7

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Powtórzenie materiału z wykładu 10

Przygotowanie się do konwersatorium 40

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do kolokwium 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 140

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 12

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1 Kolokwia

W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1 Kartkówki

W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1 Odpowiedzi ustne

W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1 Egzamin pisemny

W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1 Egzamin ustny

Pełny opis:

Wykład podstaw fizyki przedstawia zjawiska, pojęcia fizyczne i prawa fizyki z dziedziny mechaniki klasycznej. Poprzedzony jest krótkim repetytorium i uzupełnieniem z matematyki. Wszystkie omawiane zagadnienia rozpoczynane są od definicji podstawowych pojęć, a wykład jest ilustrowany obszernym zestawem doświadczeń. Jednym z celów wykładu – oprócz zapoznania słuchaczy z podstawowymi dziedzinami fizyki - jest też ukazanie spójnej struktury fizyki, opartej na podstawowych prawach i złożonej z teorii o różnym stopniu ogólności. Wykładowi towarzyszy konwersatorium, którego celem jest wyrobienie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej do rozwązywania szczegółowych zagadnień, często o charakterze praktycznych zastosowań fizyki.

Literatura:

R. Resnick, D. Halliday (J. Walker) - Fizyka

I.W. Sawieljew - Wykłady z fizyki

B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska - Kurs fizyki

Ch. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman - Mechanika

E.M. Purcell - Elektryczność i magnetyzm.

Efekty uczenia się:

2015, 2016

WIEDZA

W1 Prawa mechaniki ruchu postępowego i obrotowego. K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

W2 Szczególna teoria względności i jej nadrzędność względem mechaniki newtonowskiej. K_W01 K_W03 K_W04

W3 Oscylacje harmoniczne. K_W01 K_W02 K_W03

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Umiejętność analizy zjawisk mechanicznych, termodynamicznych i elektromagnetycznych oraz stosowania odpowiednich praw do ich opisu. K_U01 K_U02

U2 Świadomość znaczenia praw ogólnych oraz relacji między teorią ogólną i jej wariantem przybliżonym, pojęciem i mierzalną wielkościa fizyczną. K_U01 K_U02

U3 Umiejętność stosowania relacji matematycznych na podstawie opisu

werbalnego zjawisk, w tym stosowania opisu przybliżonego. K_U01 K_U02

KOMPETENCJE

K1 Przekonanie o podstawowym znaczeniu praw fizyki w objaśnianiu zjawisk natury. K_K01 K_K02

2017, 2018

WIEDZA

W1 Prawa mechaniki ruchu postępowego i obrotowego. K_W01 K_W02

W2 Szczególna teoria względności i jej nadrzędność względem mechaniki newtonowskiej. K_W01

W3 Oscylacje harmoniczne. K_W01

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Umiejętność analizy zjawisk mechanicznych, termodynamicznych i elektromagnetycznych oraz stosowania odpowiednich praw do ich opisu. K_U01

U2 Świadomość znaczenia praw ogólnych oraz relacji między teorią ogólną i jej wariantem przybliżonym, pojęciem i mierzalną wielkościa fizyczną. K_U01

U3 Umiejętność stosowania relacji matematycznych na podstawie opisu

werbalnego zjawisk, w tym stosowania opisu przybliżonego.K_U01

KOMPETENCJE

K1 Przekonanie o podstawowym znaczeniu praw fizyki w objaśnianiu zjawisk natury. K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Warda
Prowadzący grup: Michał Warda, Małgorzata Wiertel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Warda
Prowadzący grup: Michał Warda, Małgorzata Wiertel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.