Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki kwantowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-PFK-LS-2/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki kwantowej
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1.Znajomość analizy matematycznej.

2.Znajomość równań różniczkowych.

3.Kurs podstawowy fizyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 62

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 62

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 15

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 35

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1 – kolokwia,

U1– kolokwia,

K1– kolokwia,

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019 W1-W3 – kolokwia,

W1-kolokwia,

U1– kolokwia,

K1 – kolokwia,

Pełny opis:

1.Matematyczne narzędzia mechaniki kwantowej, przestrzeń Hilberta, operatory hermitowskie, komutacja operatorów, wartości własne, transformacje unitarne, reprezentacja macierzowa operatorów, reprezentacja Diraca (symbole bra, ket),

2.Postulaty mechaniki kwantowej, równanie Schrodingera, stany zależne od czasu

3.Symetrie i prawa zachowania,

4.Układ wielu cząstek, zasada Pauliego.

5.Problemy 1-wymiarowe: 1-wymiarowy ruch cząstki, bariera potencjału, oscylator harmoniczny,

6.Moment pędu w mechanice kwantowej, formalizm operatorów momentu pędu,

spinowy moment pędu, macierze Pauliego,

7.Mechanika kwantowa w obrazie Schrodingera i Heisenberga.

8. Przybliżone metody mechaniki kwantowej:.Metoda wariacyjna, przybliżenie WKB, diagonalizacja macierzy hamiltonianiu

9. Relatywistyczna mechanika kwantowa, spinory, równanie Diraca.

Literatura:

1.R.Liboff-Wstęp do mechaniki kwantowej PWN 1987,

2.B.Średniwa- Mechanika kwantowa, PWN 1978,

3.St.Szpikowski - Mechanika kwantowa,

4..L.D.Landau, E.M.Lifszyc - Mechanika kwantowa, PWN 2003.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1.zna twierdzenia, prawa fizyczne i ich dowody z wybranych działów fizyki (K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów (K_U01)

KOMPETENCJE

K1.Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych (K_K01)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1.zna twierdzenia, prawa fizyczne i ich dowody z wybranych działów fizyki (K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów (K_U01)

KOMPETENCJE

K1.Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rogatko
Prowadzący grup: Artur Dobrowolski, Marek Rogatko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.