Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki technicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-PFT-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki technicznej
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

podstawy matematyki

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Liczba punktów ECTS - 4 (1 ECTS = 25 godz. pracy studenta)

4x25 = 100 godz. calkowitego nakładu pracy studenta1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:


- wykład = 30 godz.


- zaliczenia = 15 godz.


- konsultacje = 15 godz.


Razem w kontakcie = 60 godz. (2.5 ECTS)2. Samodzielna praca studenta = 40 godz (1.5 ECTS):


- samodzielne rozwiązywanie problemów = 25 godz.


- przygotowanie się do egzaminu = 15 godz.3. Samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe = 100 godz.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1 - egzamin

U1-U2 - egzamin

K1-K3 - aktywność w czasie zajęć

Pełny opis:

Machanika ogólna - statyka

Równania równowagi dowolnego płaskiego układu sił

Tarcie

Środek ciężkości

Wytrzymałość materiałów

Rodzaje naprężeń

Rozciąganie - prawo Hooke’a

Ścinanie

Skręcanie wałów

Zginanie belek prostych

Wyboczenie prętów

Mechanika płynów

Zastosowanie równań Eulera dla fal akustycznych o małej amplitudzie

Rówanie falowe, dispersion relation

Fale akustyczne i fala entropii

Elementy modelowania komputerowego

Fale akustyczne o ujemnej energii

Fale w ośrodkach stochastycznych

Fale akustyczne w grawitacyjnie uwarstwionej atmosferze – równanie

Kleina-Gordona

Model płytkiej wody

Problem pękniętej tamy

Modele plazmy z polem magnetycznym

Literatura:

Kozak B., Mechanika techniczna WSiP, Warszawa, 2004

Landau L.D., Lifszyc E.M., Hydrodynamika, Warszawa, 1994

Leyko J., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa, 1978

Niezgodziński T., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa, 1999

Ostwald M., Podstawy wytrzymałości materiałów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2012

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki oraz cyklu życia urządzeń (K_Inz_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zastosować metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne podczas identyfikacji i rozwiazywania zadań inżynierskich (K_Inz_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K01)

K2. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych oraz dba o dorobek i tradycje zawodu (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Murawski
Prowadzący grup: Krzysztof Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Murawski
Prowadzący grup: Krzysztof Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.