Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-Pr-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zgoda pracodawcy przyjmującego na praktykę

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4 tygodnie

2 punkty ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017:

W1, W2, U1-U3: dziennik praktyk, ocena Opiekuna ze strony praktykodawcy

K1-K5: ocena Opiekuna ze strony praktykodawcy


Dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019:

W1, W2, U1-U3: dziennik praktyk, ocena Opiekuna ze strony praktykodawcy

U4, U5, K1-K3: ocena Opiekuna ze strony praktykodawcy

Pełny opis:

Praktyka ma na celu zapoznanie z rynkiem pracy, nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu z pracodawcą, określenie wiedzy i kompetencji potrzebnych w rozwoju kariery zawodowej oraz poszerzenie wiedzy zdobytej przez studentów podczas studiów i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna zasady BHP obowiązujące w miejscu odbywania praktyki (K_W08)

W2. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w miejscu odbywania praktyki przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki (K_W15, K_Inz_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zestawić proste układy pomiarowe, przetestować warunki pracy aparatury pomiarowej oraz wykonać poprawnie pomiary wyznaczanych wielkości (K_U13, K_Inz_U1, K_Inz_U07)

U2. Potrafi przedstawić i opracować wyniki pomiarów (K_U04, K_Inz_U03)

U3. Potrafi stosować do rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne (K_U09, K_U14, K_Inz_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Potrafi planować i organizować pracę sobie i grupie (K_K04)

K2. Rozumie potrzebę rozwoju i ciągłego zdobywania wiedzy (K_K01, K_K02, K_K07)

K3. Ma świadomość znaczenia działalności inżynierskiej, rozumie jej różne aspekty i skutki, ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w ramach tej działalności decyzje (Inz_K01)

K4. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K03, Inz_K02)

K5. Potrafi zaplanować kolejność czynności w działalności praktycznej (K_K05)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna zasady BHP obowiązujące w miejscu odbywania praktyki (K_W06)

W2. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w miejscu odbywania praktyki przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki (K_Inz_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zestawić proste układy pomiarowe, przetestować warunki pracy aparatury pomiarowej, wykonać poprawnie pomiary wyznaczanych wielkości oraz oraz zaplanować i wykonać eksperyment (K_U03, K_Inz_U1, K_Inz_U07)

U2. Potrafi przedstawić i opracować wyniki pomiarów (K_U02, K_U04, K_U05, K_Inz_U02, K_Inz_U03)

U3. Potrafi stosować do rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne ( K_Inz_U04, K_Inz_U08)

U4. Potrafi planować i organizować pracę sobie i grupie (K_U11)

U5. Rozumie potrzebę rozwoju i ciągłego zdobywania wiedzy (K_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Ma świadomość znaczenia działalności inżynierskiej, rozumie jej różne aspekty i skutki, ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w ramach tej działalności decyzje (K_K06)

K2. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K04)

K3. Rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wiertel
Prowadzący grup: Małgorzata Wiertel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.