Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-RM-LS-1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z matematyki z zakresu szkoły średniej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 17

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 17

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W2 Kolokwium

U1-U2 Kolokwium

K1 Kolokwium

Pełny opis:

Podstawowe i cechy wektorów i operacje na wektorach.

Rozkład wektora na składowe, współrzędne wektora.

Dodawanie mnożenie przez liczbę iloczyn skalarny i wektorowy.

Obliczanie pochodnej funkcji.

Całka nieoznaczona i oznaczona. Całkowanie przez podstawienie i przez części .

Literatura:

1. W. Korczak, M. Trajdos „Wektory, pochodne, całki”

2. „Poradnik Matematyczny” pod red. I. Dziubińskiego i T. Świątkowskiego

3. I. Bronsztejn, K. Siemiiediajew „Poradnik encyklopedyczny. Matematyka”

4. B. Piłat, M.J. Wasilewski „Tablice całek”

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1 Zna zasady rachunku wektorowego K_W03

W2 Zna interpretację pochodnej i całki. K_W02 K_W03

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Potrafi wykonać dzaiłania na wektorach. K_U01

U2 Potrafi zróżniczkować dowolną funkcję K_U01

U3 Potrafi obliczyć podstawowe całki oznaczone i nieoznaczone. K_U01

KOMPETENCJE

K1 Rozumie złożoność analizy matematycznej K_K02

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1 Zna zasady rachunku wektorowego K_W02

W2 Zna interpretację pochodnej i całki. K_W02

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Potrafi wykonać dzaiłania na wektorach. K_U01

U2 Potrafi zróżniczkować dowolną funkcję K_U01

U3 Potrafi obliczyć podstawowe całki oznaczone i nieoznaczone. K_U01

KOMPETENCJE

K1 Rozumie złożoność analizy matematycznej K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Warda
Prowadzący grup: Michał Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Warda
Prowadzący grup: Michał Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.