Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-SEM-LS-3/3 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem pracownika akademickiego):

Seminarium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem pracownika akademickiego 32

Liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie prezentacji (referatu) 17

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 32

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 4


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem pracownika akademickiego):

Seminarium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem pracownika akademickiego 32

Liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie prezentacji (referatu) 25

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 3

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1, W2, U1, K1 – ocena referatu wygłoszonego przez studenta podczas seminarium, krytyczna dyskusja.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1, W2, U1,U2, K1 – ocena referatu wygłoszonego przez studenta podczas seminarium, krytyczna dyskusja.


Pełny opis:

Podczas kolejnych seminariów studenci wygłaszają referaty dotyczące założeń oraz rezultatów badań prowadzonych w ramach przygotowywanej pracy licencjackiej.

Literatura:

Wybór literatury wykorzystanej przy przygotowaniu referatu zależy od tematu referatu oraz pracy dyplomowej danego studenta.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna prawa fizyki w zakresie omawianych zagadnień. (K_W01)

W2. Zna potrzebny formalizm matematyczny. (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Posiada umiejętność korzystania z literatury naukowej w języku obcym i przygotowania prezentacji zjawisk fizycznych, chemicznych lub inżynierskich w zależności od tematu prezentacji seminaryjnej. (K_U05)

KOMPETENCJE

K1. Wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna osiągnięcia wiodących dziedzin fizyki współczesnej, stosowane modele teoretyczne oraz metody doświadczalne. (K_W04)

W2. Zna budowę układów do wykonywania eksperymentów fizycznych oraz do badań stosowanych w medycynie i przemyśle. (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Posiada umiejętność korzystania z literatury naukowej w języku obcym i przygotowania prezentacji zjawisk fizycznych, chemicznych lub inżynierskich w zależności od tematu prezentacji seminaryjnej. (K_U07)

U2. Potrafi przygotować i wygłosić referat dotyczący nowoczesnych materiałów i ich zastosowań na poziomie podstawowym i zaawansowanym w zależności od tematu prezentacji seminaryjnej. (K_U12)

KOMPETENCJE

K1. Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. (K_K01)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zgardzińska
Prowadzący grup: Bożena Zgardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.