Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia wysokiej próżni i niskich temperatur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-TWPNT-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Technologia wysokiej próżni i niskich temperatur
Jednostka: Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Całkowita liczba godzin: 35

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2


Liczba godziny kontaktowych (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład: 15

Konsultacje: 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 20

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1,2


Liczba pozostałych godzin: 15

Liczba punktów ECTS za pozostałe godziny: 0,8

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium

Pełny opis:

Wykład przedstawia metody otrzymywania niskich ciśnień i niskich temperatur oraz sposoby ich pomiaru. Omówione są zjawiska oraz procesy fizyczne prowadzące do obniżenia ciśnienia oraz wykorzystywane w miernikach ciśnienia i temperatury.

Literatura:

1. J. Groszkowski, Technika wysokiej próżni, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.

2. Russell B. Scott: Technika niskich temperatur, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1963.

Efekty uczenia się:

K_W17, K_U15.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.