Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT.7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bez wymagań

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie końcowe w formie ustnej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia i kategorie etyczne.

2. Absolutystyczne podejście do problematyki etycznej.

3. Utylitarystyczne podejście do problematyki etycznej.

4. Moralność a terytoria z nią styczne (prawo, obyczaj, zwyczaj).

5. Zderzenie różnych systemów aksjologicznych w ramach społeczeństwa wielokulturowego.

6. Społeczeństwo konsumpcyjne a wartości tradycyjne.

Literatura:

1. Bauman Z.: Etyka ponowoczesna, PWN !996.

2. Barber B.: Dżihad kontra McŚwiat, Muza S.A. Warszawa 1994.

3. Hostyński L.: Wartości w świecie konsumpcji, Wyd. UMCS, 2006.

4. Ossowska M.: Podstawy nauki o moralności , wyd. dowolne.

5. Singer P.: O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, PIW, 1992.

6,. Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność, wyd. dowolne.

Efekty uczenia się:

Student

01 Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

02 Rozumie konieczność wypełniania zobowiązań społecznych, oraz podejmowania działań na rzecz interesu publicznego

03 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

04 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych oraz dba o dorobek i tradycje zawodu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.