Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i rachunkowość dla inżynierów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT.8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Finanse i rachunkowość dla inżynierów
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 6

Przygotowanie się do zaliczenia 4

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 10

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017:

W1, U1, K1 - samodzielnie rozwiązywane zadania, zaliczenie


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019:

W1, U1, K1 - samodzielnie rozwiązywane zadania, zaliczenie

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest poprzez wykłady, a jego celem jest przedstawienie teoretycznych aspektów finansów i rachunkowości, głównie definicji, funkcji, podstawowych zasad ewidencji operacji gospodarczych, a także sprawozdawczości finansowej. Równocześnie następuje praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań polegających na ewidencji konkretnych typów operacji gospodarczych oraz sporządzaniu wybranych elementów sprawozdania finansowego.

Literatura:

1. J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, Warszawa 2010

2. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, część 1 wykład, Difin, Warszawa 2009

4. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2013

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351)

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017:

WIEDZA

W1. Ma elementarną wiedzę w zakresie finansów, rachunkowości, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej (K_Inz_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich (K_U08, K_Inz_U05)

KOMPETENCJE

K1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K03, Inz _K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019:

WIEDZA

W1. Zna podstawowe zasady finansowe, rachunkowe i zarządzania związane z działalnością inżynierską i gospodarczą (K_Inz_W01)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich (K_Inz_U06)

KOMPETENCJE

K1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K04)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bujak
Prowadzący grup: Adam Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.