Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.2Z.042 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych I
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=69
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania w języku C++ oraz znajomość podstaw matematyki.

Przedmioty wprowadzające:

- Podstawy programowania.

- Programowanie obiektowe.

- Algebra liniowa z geometrią,

- Logika i teoria mnogości

- Matematyka dyskretna.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

-wykład 30,

-laboratorium 30,

-konsultacje 2,

-egzamin 3.

Razem 65.

2. Samodzielna praca studenta

- samodzielne rozwiązywanie zadań programistycznych 55,

- przygotowanie się do laboratorium 15,

- przygotowanie się do egzaminu 15.

Razem 85.

Samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe = 180

Liczba punktów ECTS - 6 w tym 2,17 za godziny kontaktowe oraz 3,83 za samodzielną pracę studentów.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kartkówki - W1.

Programy zaliczeniowe - W1, W2, U1, U2, K1, K2,K3.

Aktywność - K1.

Egzamin przy komputerach - W1, U1, U2, K1.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych i algorytmami. Wyrobienie u studentów umiejętności tworzenia, analizy i implementacji prostych algorytmów oraz ich wykorzystania do rozwiązywania problemów występujących w praktyce. Laboratoria są skorelowane z wykładem. Utrwala się na nich materiał poznany na wykładzie i rozwiązuje zadania algorytmiczne związane z tematami poszczególnych wykładów.

Zakres materiału:

1. Elementy teorii złożoności obliczeniowej.

2. Abstrakcyjne typy danych i algorytmy operujące na nich:

a) lista,

b) kolejka,

c) stos,

d) kolejka priorytetowa,

e) drzewo,

f) graf.

2. Sortowanie.

3. Metody konstruowania algorytmów:

a) algorytmy zachłanne,

b) programowanie dynamiczne,

c) metoda ,,dziel i zwyciężaj'',

d) przeszukiwanie z nawrotami.

4. Kopce.

5. Algorytmy selekcji.

6. Algorytmy liczbowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cormen Thomas H.,Leiserson Charles E., Rivest Ronald L., Stein Clifford, Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwo NT, Warszawa 2007.

Slajdy z wykładu.

Literatura uzupełniająca

Lech Banachowski, Krzysztof Diks, Wojciech Rytter, Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwo NT, Warszawa 2003.

D.Knuth, Sztuka programowania, Wydawnictwo NT, Warszawa 2001.

Ważniak -- http://wazniak.mimuw.edu.pl -- kursy: Metody programowania, Algorytmy i struktury danych.

D. Harel, Y. Feldman, Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, Wydawnictwo NT, Warszawa 2008.

J. Krzaczkowski, Algorytmika dla początkujących, UMCS, Lublin 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Zna podstawowe algorytmy, metody ich konstruowania oraz sposoby analizy - K_W02, K_W04, K_W05, K_W09, K_W10.

W2. Zna dobre praktyki programistyczne -

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Posiada umiejętność dobierania odpowiednich struktur danych i algorytmów do wskazanych problemów - K_U09;

U2. Umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją oraz zaimplementować go w języku C++- K_U03, K_U05, K_U06;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Kreatywność w rozwiązywaniu problemów informatycznych – K_K02

K2. Systematyczność - K_K03

K3. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki - K_K04.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Krzaczkowski
Prowadzący grup: Anna Gajos-Balińska, Jacek Krzaczkowski, Paweł Kubaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sasak-Okoń
Prowadzący grup: Anna Gajos-Balińska, Paweł Kubaczyński, Adam Misiura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.