Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczna pracownia licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.3L.027
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczna pracownia licencjacka
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zależnie od tematyki pracy licencjackiej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

ECTS = 2 punkty jako ekwiwalent 50 godzin pracy studenta w semestrze, w tym:

7.5 godzin kontaktowych z prowadzącym zajęcia w formie konsultacji,

42.5 godzin samodzielnej pracy studenta nad projektem będącym częścią pracy dyplomowej


godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 50 godz.

liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0.3 punktów ECTS,

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,7 punktów ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja projektu wykonywanego w ramach pracy dyplomowej

Literatura:

Zależnie od tematyki pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W1 - ma wystarczający zasób wiedzy do przygotowania pracy dyplomowej (K_W01, K_W12)

UMIEJĘTNOŚCI:

U1 - ma umiejętność praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz wyszukiwania informacji w celu rozwiązywania złożonych problemów informatycznych (K_U01, K_U02)

U2 - ma umiejętność projektowania i produkcji oprogramowania

oraz tworzenia kodu źródłowego programów komputerowych (K_U01, K_U06)

U3 - ma umiejętność publicznego prezentowania swoich osiągnięć (K_U03, K_U04)

U4 - ma umiejętność samodzielnego uczenia się oraz systematycznego pogłębiania wiedzy (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01, K_K02)

K2 - rozumie potrzebę wypełniania zobowiązań społecznych oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (K_K03, K_K04)

K3 - przestrzega zasad etyki zawodowej (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Smolira
Prowadzący grup: Michał Chromiak, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Dariusz Dobrowolski, Barbara Gocłowska, Marek Góźdź, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Marcin Smolira, Waldemar Suszyński, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stęgierski
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Marek Góźdź, Wiesław Kamiński, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Rafał Stęgierski, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Aneta Wróblewska, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Patryk Burek, Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Krzysztof Dmitruk, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Marek Miśkiewicz, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Aneta Wróblewska, Michał Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emil Benedykciuk, Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Anna Gajos-Balińska, Andrzej Kawiak, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Marek Miśkiewicz, Anna Sasak-Okoń, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Radosław Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)