Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny - System Linux od podszewki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.3L.108 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny - System Linux od podszewki
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: Przedmioty fakultatywne - informatyka 6 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Środowisko programisty


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

60,0 Zajęcia dydaktyczne: wykład i laboratoria (2 punkty ECTS)

30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (1 punkt ECTS)

30,0 Praca samodzielna (1 punkt ECTS)

30,0 Przygotowanie się do zaliczeń (1 punkt ECTS)


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Wykonanie pracy zaliczeniowej

2. Zaliczenie ćwiczeń praktycznych


Pełny opis:

Zajęcia dotyczą budowy oraz obsługi i administracji systemem Linux. Dyskutowana jest możliwość dostosowania programów typu open source, w tym jądra Linux, do pracy w specyficznych środowiskach takich jak stacja robocza w pracowni naukowej, wielodostępowe środowisko ze współdzieleniem zasobów, serwer z ograniczonym dostępem i podobne. Omawiane są również cechy konieczne do zastosowań studyjnych, korzystania z maszyn wirtualnych i systemów o podwyższonym bezpieczeństwie.

Wykład poświęcony jest budowie systemu, sposobom instalacji, podstawowej i zaawansowanej konfiguracji, a także narzędziom używanym przez administratorów. Szczegółowo omawiane są techniki i opcje konfigurowania jądra Linux oraz kontroli dostępu do systemu.

Ćwiczenia praktyczne mają głównie na celu opanowanie linii komend, składni powłoki, programów awk i sed, praktycznej konfiguracji jądra, posługiwania się i konfigurowania bootloadera, pracy z logami systemu i tym podobne.

Literatura:

Nie jest wymagany żaden konkretny podręcznik. Wykład oparty jest o powszechnie dostępną dokumentację wielu programów, w tym projektów linux kernel, LINUX-DOCs, Linux Standard Base i innych. Są one aktualne, w odróżnieniu od niektórych bardzo dobrych, ale przestarzałych już książek, które podaję niżej.

Sugerowana literatura uzupełniająca:

A. Hicks i inni, Slackware Linux Essentials 2nd ed. (czyli: SlackBook 2.0), www.slackware.com

R. Natarajan, Linux 101 Hacks 2nd Edition eBook, www.thegeekstuff.com/linux-101-hacks-ebook/

M. Camou, J. Goerzen, A. Van Couwenberghe, Debian Linux. Księga eksperta, Helion 2001

D.J. Barrett, R.E. Silverman, R.G. Byrnes, Linux. Bezpieczeństwo. Receptury, Helion 2003

C. Newham, B. Rosenblatt, bash. Wprowadzenie, Helion 2006

E. Foster-Johnson, J.C. Welch, M. Anderson, Od podstaw. Skrypty powłoki , Helion 2006

manual awk

manual sed

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W01: student zna budowę systemu GNU/Linux [K_W07]

W02: student zna podstawowe narzędzia pozwalające na administrowanie systemem GNU/Linux [K_W02], [K_W05]

W03: student zna cechy jądra Linux [K_W07]

UMIEJĘTNOŚCI

U01: student potrafi przygotować partycje i zainstalować system Linux [K_U07]

U02: student potrafi dokonać podstawowej konfiguracji systemu Linux [K_U07]

U03: student potrafi korzystać z podstawowych narzędzi administratora, w tym powłoki bash, programów awk i sed [K_U06], [K_U08], [K_U11]

U04: student potrafi samodzielnie skompilować i założyć w systemie jądro Linux [K_U06]-[K_U08]

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.