Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczna pracownia licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.3Z.079
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczna pracownia licencjacka
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zależnie od tematyki pracy licencjackiej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

ECTS = 2 punkty jako ekwiwalent 50 godzin pracy studenta w semestrze, w tym:

7.5 godzin kontaktowych z prowadzącym zajęcia w formie konsultacji,

42.5 godzin samodzielnej pracy studenta nad projektem będącym częścią pracy dyplomowej


godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 50 godz.

liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0.3 punktów ECTS,

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,7 punktów ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja projektu wykonywanego w ramach pracy dyplomowej

Literatura:

Zależnie od tematyki pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

U1 - ma umiejętność zarządzania systemem informatycznymi (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04)

U2 - ma umiejętność projektowania i produkcji oprogramowania (K_U01)

U3 - ma umiejętność tworzenia kodu źródłowego programów komputerowych (K_U01)

U4 - ma umiejętność konfigurowania komputerów i ich urządzeń peryferyjnych (K_U01)

U5 - ma umiejętność tworzenia systemów informatycznych w celach użytkowych (K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

K2 - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02)

K3 - rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć informatyki (K_K02, K_K03)

K4 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K02)

K5 - rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dobrowolski, Marcin Smolira
Prowadzący grup: Michał Chromiak, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Dariusz Dobrowolski, Barbara Gocłowska, Marek Góźdź, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Monika Leśnik, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Marcin Smolira, Waldemar Suszyński, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stęgierski
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Wiesław Kamiński, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stęgierski
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Aneta Wróblewska, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Krzysztof Dmitruk, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Marek Miśkiewicz, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Aneta Wróblewska, Michał Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Anna Gajos-Balińska, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Anna Sasak-Okoń, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Radosław Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Anna Gajos-Balińska, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Katarzyna Mazur, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)