Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe międzysemestralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-INM-Prak-2S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe międzysemestralne
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Zgoda Praktykodawcy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3, U1: dziennik praktyk, ocena Opiekuna ze strony Praktykodawcy

U2, U3, K1 - K5: ocena Opiekuna ze strony Praktykodawcy

Pełny opis:

Praktyka ma na celu zapoznanie z rynkiem pracy, nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu z pracodawcą, określenie wiedzy i kompetencji potrzebnych w rozwoju kariery zawodowej oraz poszerzenie wiedzy zdobytej przez studentów podczas studiów i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna strukturę i profil działalności Instytucji, w której realizowana jest praktyka

W2. Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej/pomiarowej/przemysłowej oraz techniki doświadczalne badania struktury i własności materiałów i nanomateriałów (K_W03, K_W07)

W3. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym/pomiarowym (K_W09)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów praktycznych związanych z kierunkiem studiów oraz widzi interdyscyplinarne powiązania zdobytej wiedzy (K_U12, K_U15, K_U06)

U2. Potrafi komunikować się ze specjalistami i osobami spoza reprezentowanej dziedziny w zakresie problematyki związanej z kierunkiem studiów (K_U08)

U3. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego i poszerzania swojej wiedzy (K_K01, K_K02)

K2. Ma świadomość odpowiedzialności za działania związane z pracą zespołową, potrafi współdziałać, inspiruje innych do działania (K_K07)

K3. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08)

K4. Potrafi krytycznie analizować i oceniać problemy wynikające z wdrażania osiągnięć nauki i techniki (K_K10)

K5. Ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wiertel
Prowadzący grup: Małgorzata Wiertel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.