Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P6/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka matematyki
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z dydaktyki matematyki z I semestru

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

◾Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

◾Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0

◾Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0

◾Przygotowanie się studenta do egzaminu (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

◾Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W14 egzamin

K_W13 egzamin

K_W16 egzamin

K_U30 egzamin

K_U31 egzamin

K_K03 egzamin

K_K04 egzamin

Pełny opis:

Konwersatorium jest kontynuacją przedmiotu Dydaktyka matematyki z I semestru studiów, poświęconą szczegółowym zagadnieniom dydaktyki matematyki:

1. Rozwój pojęcia liczby: liczby naturalne, całkowite, wymierne i rzeczywiste w programie szkolnym.

2. Nauczanie geometrii: historia nauczania, kształtowanie pojęcia miary.

3. Pojęcie funkcji: geneza, definicja "szkolna", wykres, własności.

Literatura:

1. Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1-3, WSiP, Warszawa, 1977.

2. W. Nowak, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa, 1989.

3. Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, (pod red. I. Gucewicz-Sawickiej), PWN, Warszawa, 1982.

4. G. Polya, Jak to rozwiązać, PWN, Warszawa, 1964.

5. H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa, 2005.

6. M. Szurek, O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. t. 1-8, GWO, Gdańsk, 2006.

7. S. Turnau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa, 1990.

Efekty uczenia się:

K_W14 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań

K_W13 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W16 rozumie rolę i zadania nauczyciela na różnych etapach edukacji, wie jak stosować odpowiednie metody i formy pracy z uczniem

K_U30 potrafi ocenić przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

K_U31 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

K_K03 rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej

K_K04 potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pyzara
Prowadzący grup: Anna Pyzara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.