Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Media systems in the Nordic countries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-12-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Media systems in the Nordic countries
Jednostka: Zakład Dziennikarstwa
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

W trakcie wykładu studenci zapoznają się ze specyfiką systemów medialnych Islandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii. Będziemy analizować tamtejsze gazety, programy radiowe, telewizyjne, strony internetowe. Omówiona zostanie także sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza w krajach nordyckich (w formie ciekawostek).

Praca będzie przebiegać w formie wykładu konwersatoryjnego.

Będzie obowiązywał podział na grupy 3-4 osobowe, w których będą prowadzone analizy wybranych mediów i specyfiki kształcenia dziennikarskiego w krajach nordyckich.

Dodatkowo zajęcia wzbogacą materiały promocyjne i filmy z poszczególnych krajów.

Zajęcia prowadzone w przystępnym języku angielskim.

Literatura:

Pokrzycka L., System medialny Islandii, Lublin 2014.

Materiały źródłowe z poszczególnych krajów nordyckich

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił samodzielnie analizować szatę graficzną pism, stron internetowych, materiałów promocyjnych poszczególnych krajów nordyckich;

Będzie znał specyfikę poszczególnych systemów medialnych państw nordyckich;

Będzie znał sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną w poszczególnych krajach nordyckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Pokrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)