Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - "Wolność słowa i ekspresji w dobie internetu"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-13-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - "Wolność słowa i ekspresji w dobie internetu"
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego:

wykład - 15

konsultacje -15


Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego - 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego - 1

Pełny opis:

Wykład ogólnouniwersytecki poświęcony wprowadzeniu słuchaczy w problematykę wolności słowa i ekspresji oraz współczesnych kontrowersji w tej dziedzinie związanych m. in. z rozowojem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Wśród omawianych zagadnień znajduje się problematyka tzw. mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, politycznej poprawności, propagowania ekstremistycznych ideologii (faszyzm, nazizm, komunizm), negacji przypadków ludobójstwa, granic swobody wypowiedzi artystycznej.

Efekty uczenia się:

W. Wacławczyk, Wolność słowa : wybrane zagadnienia, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

M. Urbańczyk, Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009

Zakazane i niewygodne : ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku, red. Dorota Degen, Grażyna Gzella, Jacek Gzella, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015

Mowa nienawiści a wolność słowa : aspekty prawne i społeczne, red. Roman Wieruszewski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Aksiuto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)