Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Mowa kwiatów: obyczaje, polityka, dyplomacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-9-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Mowa kwiatów: obyczaje, polityka, dyplomacja
Jednostka: Zakład Myśli Politycznej
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien wykazywać zainteresowanie wybranymi kierunkami kultury, polityki, dyplomacji.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem prowadzącego -15.

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta potrzebny do zaliczenia przedmiotu - 10.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Rozmowa o obecności tytułowej problematyki w życiu jednostki ludzkiej w wymiarze prywatnym (savoir-vivre, kody zachowań) i publicznym (przejawy aktywności politycznej), a także w odniesieniu do zachowań skonwencjonalizowanych (protokół dyplomatyczny, etykieta biznesowa).

Pełny opis:

Zrealizowana tematyka obejmuje następujące kwestie:

- Kulturowa semantyka kwiatów.

- Polityczna semantyka kwiatów.

- Kwiatowa etykieta dyplomatyczna.

- Kwiatowa celebra dworska.

- Kwiatowa estetyka klasyczna, europejska i egzotyczna.

- Kwiatowe rytuały obyczajowe.

- Kwiatowy savoir-vivre: salonowy, biznesowy, potoczny.

Literatura:

Zalecana literatura:

- John Bridges, Bryan Curtis, 5O rzeczy, o których młoda dama wiedzieć powinna. Co robić, kiedy to robić i dlaczego, Warszawa 2016.

- John Bridges, Bryan Curtis, 5O rzeczy, o których młody dżentelmen wiedzieć powinien. Co robić, kiedy to robić i dlaczego, Warszawa 2016.

- Julian Sutor, Etykieta dyplomatyczna z elementami protokołu i ceremoniałów, Warszawa 2016.

- Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew, Kraków 2016.

Efekty uczenia się:

K_U03 Potrafi odpowiednio analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych.

K_U16 Posiada stosowną umiejętność formułowania krytycznych ocen na temat wytworów kultury artystycznej i kultury użytkowej.

K_U18 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, wskazać istotne kierunki rozwoju polityki oraz wykazuje zainteresowanie dyplomatyką.

K_K05 Ma świadomość znaczenia przejawów kultury osobistej, zawodowej, społecznej we współczesnym świecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)