Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PF1: Typografia - narzędzie komunikacji wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-D-LS-TNKw.f1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PF1: Typografia - narzędzie komunikacji wizualnej
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie na ocenę, wykonane zadania i projekty

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z typografią w komunikacji wizualnej, komunikowaniem poprzez obraz oraz przekazywaniem informacji w formie wizualnej poprzez bazowanie na elementach wyrazu, tj.: ilustracja, typografia, infografika, animacja; pismo – wybór odpowiedniego kroju pism: skojarzenia wizualne, klasyfikacja krojów pism, podstawy łączenia różnych krojów pisma; od sztuki pięknego składu do narzędzia komunikacji wizualnej; przemiany pojęcia typografii na przestrzeni XX i początków XXI w.; synergia obrazu i tekstu w projektowaniu komunikacji wizualnej; barwa, modele i wzajemne zależności barwne, barwa a psychologia, wzajemne relacje kroju i koloru; okładka książkowa z perspektywy komunikacyjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)