Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PF2: Typografia w komunikacji wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-LS-fTKW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PF2: Typografia w komunikacji wizualnej
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Praca w programach do grafiki i projektowania, narzędzia, aplikacje do wizualizacji informacji; wykorzystanie darmowych, ogólnodostępnych programów do projektowania.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Projekty wykonywane na zajęciach obejmujące problematykę typografii w komunikacji wizualnej, korzystanie z darmowych narzędzi do projektowania tekstów i wizualizacji treści.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z typografią w komunikacji wizualnej, komunikowaniem poprzez obraz oraz przekazywaniem informacji w formie wizualnej poprzez bazowanie na elementach wyrazu, tj.: ilustracja, typografia, infografika, animacja; pismo – wybór odpowiedniego kroju pism: skojarzenia wizualne, klasyfikacja krojów pism, podstawy łączenia różnych krojów pisma; od sztuki pięknego składu do narzędzia komunikacji wizualnej; przemiany pojęcia typografii na przestrzeni XX i początków XXI w.; synergia obrazu i tekstu w projektowaniu komunikacji wizualnej; barwa, modele i wzajemne zależności barwne, barwa a psychologia, wzajemne relacje kroju i koloru; okładka książkowa z perspektywy komunikacyjnej.

Literatura:

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2008.

Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/files/podrecznik_wizualizacji.pdf

Rypson P., Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2017.

Samara T., Kroje i kolory pisma: przewodnik dla grafików, Warszawa 2008.

Staszewska J., Skorus P., Komunikaty wizualne – specyfika komunikacji marketingowej, „Zarządzanie”

2017 (1), s. 83-100.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 Ma podstawową wiedzę o typografii oraz komunikacji wizualnej i społecznej, o ich miejscu w systemie nauk

K_W10 Posiada wiedzę z zakresu typografii z uwzględnieniem typologii mediów

K_W13 Posiada wiedzę z zakresu technologii medialnych

Umiejętności:

K_U09 Skutecznie posługuje się narzędziami komunikacji społecznej

K_U11 Samodzielnie zdobywa i wykorzystuje w pracy umiejętności praktyczne w zakresie typografii i produkcji medialnej

Kompetencje społeczne:

K_K03 Posiada zdolność do twórczego i kreatywnego myślenia

K_K10 Jest otwarty na technologie medialne i społeczne praktyki z nimi związane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)