Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - O psychoterapii bez tajemnic. Pytania i odpowiedzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-1-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - O psychoterapii bez tajemnic. Pytania i odpowiedzi
Jednostka: Zakład Pracy Socjalnej
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie specyfiki zawodu psychoterapeuty oraz psychoterapii jako skutecznej metody leczenia. Zaprezentowane zostaną wyniki badań z zakresu skuteczności psychoterapii a także czynników leczących. Uczestnik będzie mógł się dowiedzieć dla kogo psychoterapia jest przeznaczona, kto może prowadzić psychoterapię, co można uzyskać w procesie psychoterapeutycznym oraz co może się wydarzyć w gabinecie podczas sesji psychoterapeutycznej. Przedstawione również będą podstawowe modalności w psychoterapii, elementy psychopatologii, wybrane techniki psychoterapeutyczne oraz kulturowe i społeczne konteksty psychoterapii.

Literatura:

Cozolino L. J., Neuronauka w psychoterapii. Budowa i przebudowa ludzkiego mózgu. Warszawa, 2004.

Czabała J. Cz., Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa 1997.

Frankl V.E., Psychoterapia dla każdego, Warszawa 1980.

Frank, Jerome D. Julia B. Frank (2005), Perswazja i uzdrawianie : analiza porównawcza psychoterapii,

Garfield S.L.,Bergin A.E.(red.), Psychoterapia i zmiana zachowania, Warszawa 1990.

Gelso Ch. J., Hayes J. A., Relacja terapeutyczna, Gdańsk, 2004.

1Grzesiuk L., Spotkania, które leczą, Nasza księgarnia, Warszawa 1987.

1Haley J., Niezwykła terapia, Gdańsk 1995.

Heaton J.A., Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk 2004.

Johnson S., Humanizowanie narcystycznego stylu, Warszawa 1993.

Kepner J.I., Ciało w procesie psychoterapii Gestalt, Warszawa 1991.

Killingmo B., Psychoanalityczna metoda leczenia, Gdańsk 1995.

Kottler J. A., Skuteczny terapeuta, Gdańsk 2003.

Lowen A., Duchowość ciała, Warszawa 1991.

Prochaska, Norcross `(2007), Systemy psychoterapeutyczne`

Schneider Corey M., Corey G., Grupy - zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995.

Sikorski W., Psychoterapia różnych pokoleń, Warszawa, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Krawczyk
Prowadzący grup: Renata Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)