Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki-"Mindfulness w psychoterapii, czyli o uważności w procesie pomagania"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-2-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki-"Mindfulness w psychoterapii, czyli o uważności w procesie pomagania"
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

9WY - 1 ECTS

0,5 ECTS - 15 godzin kontaktowych, zajęcia, konsultacje

0,5 ECTS - 15 godzin pracy samodzielnej

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie końcowe ustne

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom specyficznych cech charakteryzujących pracę z uważnością stosowaną w relacji pomocowej. Celem jest przedstawienie wybranych badań nad skutecznością mindfullness oraz poznanie wybranych metod i technik pracy z uważnością i psychosomatoterapii.

Literatura:

Kabat-Zinn J., Gdziekolwiek jesteś, bądź, IPSI Press,

Kabat-Zinn J., Praktyka uważności dla początkujących. Czarna Owca

Thich Nhat Hanh Cud uważności, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza

Thich Nhat Hanh Spokój to każdy z nas, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza

Thich Nhat Hahn, Słońce moim sercem, Czarna Owca

Thich Nhat Hahn, Lilian Cheung,Smak. Świadome odżywianie, świadome życie, Czarna Owca

Williams M, Penman D, Midfulnes. Trening Uważności, wydawnictwo Samo Sedno

Efekty uczenia się:

zna mechanizmy radzenia sobie ze stresem i praktyczne ich zastosowanie

dysponuje wiedzą na temat najnowszych badań na temat altruizmu i współczucia

rozumie wpływ uważności, współczucia i altriuizmu na zdrowie i samopoczucie

dostrzega znaczenie uważności w budowaniu kontaktu i relacji oraz w procesie komunikacji

potrafi zastosować wobec siebie wybrane elementy z praktyki uważności i współczucia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)