Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki "Między jedzeniem a zdrowiem: przekonania, potrzeby, emocje, światopogląd, kultura, relacje społeczne”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-4-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki "Między jedzeniem a zdrowiem: przekonania, potrzeby, emocje, światopogląd, kultura, relacje społeczne”
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykład poświęcony jest problematyce odżywiania w aspekcie społecznym. Zajęcia on-line (wideokonferencja) będą odbywać się synchronicznie na Wirtualnym Kampusie (BBB)

Treści wykładu będą systematycznie zamieszczane na Wirtualnym Kampusie

w kolejnych sekcjach kursu, udostępnianych zgodnie z terminarzem wykładów (co 2 tygodnie we wtorki, począwszy od 6X 2020).

Do podstawowych treści wykładu, przygotowanych

w formie prezentacji w każdej sekcji pojawiać się będą materiały uzupełniające oraz aktywności dla studentów niezbędne do uzyskania zaliczenia, takie

jak: quizy, głosowanie, zadania.

Literatura:

I.R. Contento (2018), Edukacja żywieniowa, Warszawa: PWN.

J.Ogden (2011), Psychologia odżywiania. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, Kraków: Wydawnictwo UJ.

M.Pollan (2010),W obronie jedzenia. Manifest wszystkożerców, Wydawnictwo MiND

D. Śliż, A. Mamcarz (2018), Medycyna stylu życia, Warszawa: PZWL.

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę na temat problematyki żywieniowej w kontekście nauk społecznych

2. Student potrafi wykazać różnice między zdrowym sposobem odżywiania a postawami żywieniowymi sprzyjającymi zaburzeniom związanym z jedzeniem.

3. Student jest gotów do podjęcia refleksji nad własnym sposobem odżywiania w odniesieniu do zagadnień zdrowotnych, etycznych oraz związanych z rozwojem osobistym i relacjami międzyludzkimi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Buczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)