Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot Fakultatywny- Metodyka pracy z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.Fak Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot Fakultatywny- Metodyka pracy z grupą
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 15 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do zaliczenia przedmiotu - 15 godz., w tym: przygotowywanie notatek - 10 godz.

Pisanie pracy zaliczeniowej: 20 godz.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Poprawność i merytoryka napisanego eseju

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom reguł panujących w grupie. Omówione zostaną specyficzne role, modele oraz typologia zespołów. Istotne będzie rozpoznawanie i reagowanie w sytuacjach konfliktowych.

Literatura:

1. Bjorn L., Lennart R. (2010), Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach, BL Info Polska, Gdańsk.

2. Heidtman J., Wysieńska K. (2013), Procesy grupowe. Perspektywa socjologiczna, Wyd. Scholar, Warszawa.

3. Mackin D. (2011), Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Rebis, Warszawa.

4. Mayer R. (2018), Jak wygrać każde negocjacje, Warszawa.

5. Rupert B. (2006), Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk.

6. Zych A., Zych R. (2017), Szef w relacji z zespołem. Jak proces gru-powy wpływa na psychologię teamu, Onepress, Gliwice.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna elementarną terminologię dotyczącą procesów grupowych K_W01+ K_W02++

Posiada podstawową wiedzę o typologii i strukturze grup L_W02++ K_W07+++

Ma elementarną wiedzę na temat ról grupowych i przewodzeniu w grupie K_W03+ K_W04+++ K_W07++

Zna specyfikę konfliktów grupowych i sposoby ich rozwiązywania K_W03+ K_W08+++

Umiejętności:

Potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące złożonych zjawisk społecznych K_U01+++ K_U02++ K_U04+

Potrafi podejmować decyzje o podjęciu współpracy z innymi osobami K_U01++ K_U02+ K_U04++

Potrafi mówić publicznie na temat problemów społecznych K_U05++ K_U07+ K_U08+

Kompetencje:

Wykazuje gotowość pracy w grupie K_K02++ K_K03++

Przejawia postawy empatyczne wobec współpracowników K_K03 +

Potrafi reagować w sytuacjach konfliktowych K_K03++ K_K04++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Zielińska
Prowadzący grup: Patrycja Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.