Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny: Innowacje w psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-PRS.2SII.fak2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny: Innowacje w psychoterapii
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

-

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

2 ECTS

30 godzi kontaktowych - 1 ECTS

30 godzin pracy samodzielnej 1 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie ustne

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowych trendów i kierunków w myśli psychoterapeutycznej - tworzenie się nowych modalności oraz rozwój podejścia integracyjnego.

Literatura:

Czabała Cz., Czynniki leczące w psychoterapii, WN PWN, Warszawa 1997.

Gelso Ch. J., Hayes J. A., Relacja terapeutyczna, GWP, Gdańsk 2004.

Heaton J. A., Podstawy umiejętności terapeutycznych, GWP, Gdańsk 2004.

Prochaska J. O., Norcross J. C., Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, Warszawa, 2006.

Szczukiewicz P., Współczesne kierunki psychoterapii wobec problemów ludzkiej egzystencji, w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia - zagrożenia i wyzwania, T. 1, (red. M. Plopa), Wyd. EUH-E, Elbląg 2005, s. 147-165.

Yalom I., Dar terapii, IPZ PTP, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

zna i opisuje nowe tendencje w rozwoju myśli psychoterapeutycznej

zna współczesną sytuację psychoterapii w zakresie podstaw prawnych w Polsce i na świecie

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi wskazać i wyjaśnić trendy rozwojowe w psychoterapii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest gotów do podjęcia krytycznej dyskusji i oceny na temat nowych zjawisk i tendencji w psychoterapii

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.