Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UMCS-ETYKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
Jednostka: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1478
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak. szkolenie przeznaczone jest dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

-

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Szkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu rozwiązywanego on- line

Pełny opis:

Program szkolenia:

1. Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej w prawie polskim – uwagi ogólne.

2. Podstawy prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów – analiza rozwiązań normatywnych.

3. Założenia i cele odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów.

4. Etyka studenta – podstawy normatywne. Katalog praw i obowiązków studentów.

5. Organy postępowania dyscyplinarnego.

6. Przebieg postępowania dyscyplinarnego

a. przebieg postępowania wyjaśniającego.

b. prawa i obowiązki obwinionego w postępowaniu wyjaśniającym

c. przebieg postępowania przed komisją dyscyplinarną I instancji. Kary. dyscyplinarne.

d. prawa i obowiązki obwinionego w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną.

e. zaskarżenie orzeczenia do komisji II instancji. Przebieg postępowania odwoławczego.

f. zaskarżenie orzeczenia do sądu administracyjnego. Zarys problematyki.

g. sposoby wykonania orzeczenia.

h. zatarcie kary dyscyplinarnej. Prawa ukaranego.

Literatura:

Do zaliczenia szkolenia nie jest wymagana analiza literatury.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu szkolenia student posiada umiejętność oceny konkretnych zachowań z punktu widzenia kwestii złożonego ślubowania oraz możliwości wszczęcia o prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przez właściwe organy uczelni.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grad-Grudzińska, Lidia Jarska
Prowadzący grup: Jakub Kosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grad-Grudzińska, Lidia Jarska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kosowski
Prowadzący grup: Jakub Kosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.