Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium-III sem. [F-FLZ.155] Semestr zimowy 2021/2022
Proseminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Proseminarium-III sem. [F-FLZ.155]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [21/22Z] (zakończony)
Proseminarium [PS], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Rojek
Strona domowa grupy: http://www.umcs.pl
Literatura:

-Bremer J., Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

-Doyle B., Free Will: The Scandal in Philosophy, I-Phi Press, Cambridge 2011.

-Fischer J.M. i in., Four Views on Free Will, Wiley-Blackwell, Oxford 2007.

-Frankfurt H.G. Alternatywne możliwości i odpowiedzialność moralna, [w:] Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, red. J. Hołówka , tłum.J. Nowotniak, Warszawa 1997, s. 163–174.

-Galewicz W., N. Hartmann, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.

-Gut P., Spinozjańska koncepcja wolności jako działania rozumnego, zgodnego z naturą i cnotliwego, „Roczniki filozoficzne” 2010, t. 58, nr 1, https://philpapers.org/rec/GUTSKW [dostęp: 1.10.2018], s. 51-70.

-Hartmann N., Ethics, t. III (Moral Freedom), tłum. S. Coit, George Allen & Unwin LTD i The Macmillan Company, Nowy York i Londyn 1951.

-Kane R.H., A Contemporary Introduction to Free Will, Oxford University Press, New York-Oxford 2005.

-Kopciuch L., Wolność a wartości. Max Scheler, Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand, Hans Reiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

-Libet B., Do We Have Free Will?, „Journal of Consciousness Studies” 1999, vol. 6, nr 8–9, https://philpapers.org/rec/LIBDWH [dostęp: 12.10.2018], s. 47–57.

-Niemczuk A., Wolność a wartość, „Annales UMCS” 1996/1997, Sectio I, nr. XXI i XXII, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

-Niemczuk A., Wartość wolności, czyli antynomie podmiotowości, [w:] Człowiek i jego pojęcie, red. A.L. Zachariasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

-Noras A.J., Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, https://sbc.org.pl/Content/67092/nicolaia_hartmanna.pdf [dostęp: 2.07. 2018].

-Sartre J.P., Byt i nicość, tłum. J. Kiełbasa, P. Mróz i in., Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007, https://pl.scribd.com/document/19194003/Sartre-Byt-i-nico%C5%9B%C4%87# [dostęp: 13.03.2017].

Zakres tematów:

Zakres tematów dopasowywany jest do indywidualnych zainteresowań studentów oraz postępów ich prac nad wybranym zagadnieniem. Obejmuje w szczególności:

• ontologiczne i aksjologiczne konteksty wolności woli;

• problematykę wolności i moralności w kontekście nowych technologii;

• problematykę działania kreatywnego w kontekście teoretycznym i praktycznym;

problematykę moralnej odpowiedzialności oraz jej ontologicznych i aksjologicznych podstaw.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca nad tekstami filozoficznymi (oryginalnymi oraz opracowaniami) przy użyciu technik do pracy zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie ustne (referowanie postępów nad pracą naukową)

Uwagi:

dr Krzysztof Rojek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0