Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka [E-FR-LN-O.2] Semestr letni 2022/2023
Konwersatorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Statystyka [E-FR-LN-O.2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [22/23L] (zakończony)
Konwersatorium [KW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arleta Kędra
Literatura:

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. Statystyka. Elementy teorii i zadania. PWE Warszawa 2002.

2. Aczel A. Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000.

3. Jóźwiak J., Podgórski J. Statystyka od podstaw. PWE, W-wa 2000.

4. Zeliaś, Pawełek, Wanat. Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. PWE Warszawa 2002

5. Bąk, Markowicz, Mojsiewicz, Wawrzyniak. Statystyka w zadaniach. WNT Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Rodzaje danych i cech statystycznych

2. Miary statystyczne

3. Sposoby prezentacji danych statystycznych

4. Miary współzależności

5. Model regresji liniowej

6. Miary dynamiki zjawisk masowych

Metody dydaktyczne:

1. Omówienie

2. Prezentacja sposobu wykonania analiz w programach specjalistycznych.

3. Prezentacja multimedialna.

4. Studium przypadku (studium przykładowe).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Zaliczenia pisemne konwersatoriów (dwa kolokwia) zaliczane od minimum 50%.

Uwagi:

mgr A. Kędra (KW3)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)