Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język nowych mediów [H-JNM-PNSKT-1S.5] Semestr zimowy 2022/2023
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język nowych mediów [H-JNM-PNSKT-1S.5]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [22/23Z] (zakończony)
Konwersatorium [KW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Jarosz, Joanna Pędzisz
Literatura:

Wybrane publikacje:

1. „Tekst (w) sieci”, t. 1: „Tekst – Język – Gatunki”, red. D. Ulicka, Warszawa 2009; t. 2: „Literatura – Społeczeństwo – Komunikacja”, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

2. Bomba R., Radomski A., Solska E. (red.), „Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku”, Lublin 2016.

3. Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., "Przemoc w języku mediów", Lublin 2004.

4. Nowak P., Wójtowicz A. (red.), „e-Edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów”, , Lublin 2013.

5. Starachowicz K., Knap J. (red.), „Typograficzne przestrzenie tekstu”, Kraków 2014.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie teoretyczne – dyskurs medialny, nowe medium, konwergencja mediów.

2. Funkcje tekstu (płaszczyzny oficjalności tekstu oraz oddziaływanie na adresata).

3. Podstawowe zasady webwritingu oraz edycji tekstu w środowisku cyfrowym.

4. Zasady netykiety a zjawisko hejtu i jego reprezentacje językowe.

5. Gry językowe w komunikatach medialnych.

6. Językowe i kompozycyjne aspekty konstruowania kontentu w mediach społecznościowych (layout/design, typografia, relacja obraz- tekst, realizacja tematu).

7. Formy manifestacji multimodalności komunikatu w nowych mediach z uwzględnieniem zjawiska typografii kinetycznej.

8. Role interakcyjne oraz pozycjonowanie autorów za pomocą komunikatu multimodalnego.

9. Językowe, kompozycyjne i wizualne aspekty literatury hipertekstowej.

10. Językowe i typograficzne aspekty projektowania i funkcjonowania stron internetowych.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• klasyczna metoda problemowa

• metoda przypadków

• metoda sytuacyjna

• metody eksponujące

• metoda projektu

• wyjaśnienie

• opis/opowiadanie

• metoda tekstu przewodniego

• autoekspresja twórcza

• ćwiczenia przedmiotowe

• e-learning

Metody i kryteria oceniania:

Ocena miniprojektu zostanie przeprowadzona zgodnie z ogólnymi kryteriami wskazanymi w procedurze wydziałowej. Kryteria szczegółowe są podawane na początku zajęć.

Miniprojekt wykonany indywidualnie zostanie oceniany według kilku kryteriów (w tym kompozycja, szata graficzna, poprawność językowa), za które student(ka) otrzymuje określoną liczbę punktów. Ich suma skutkuje wystawieniem oceny w oparciu o skalę: 0-49% - niedostateczny; 50-59% - dostateczny, 60-69% - +dostateczny, 70-79% - dobry, 80-89% - +dobry, 90-100% - bardzo dobry.

Uwagi:

Zajęcia w roku akademickim 2022/2023 odbywają się w trybie stacjonarnym, przy czym w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej mogą być realizowane w trybie zdalnym na platformie Teams. Na tej platformie będą przekazywane materiały dydaktyczne, w tym uzupełniające.

W związku z ochroną danych osobowych studentów link oraz kod do zespołu na platformie Teams zostanie przekazany osobom należącym do grupy zajęciowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0