Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne [PA-PBN-FinP] Semestr zimowy 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Finanse publiczne [PA-PBN-FinP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [22/23Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Tomasz Budzyński
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Owisak S. Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017 (IBUK)

2. Majchrzycka-Guzowska A. : Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer Warszawa 2019 (IBUK)

Literatura uzupełniająca:

1.. Alińska A., B. Woźniak (red.): Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2019

2. Serwis ekonomiczny NBP - obserwatorfinansowy.pl

3. Owsiak S. (ed.): Public finances and the new economic governance in the European Union, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017 (IBUK)

Zakres tematów:

1. Środki publiczne. Struktura SFP w Polsce

2. Klin podatkowy na rynku pracy w Polsce i krajach OECD

3. Obciążenia daninowe wynagrodzeń i dochodu z działalności gospodarczej osób fizycznych (klin podatkowy w przykładach)

4. Granice opodatkowania - koncepcja krzywej Laffera

5. Dług publiczny

6. Reguły fiskalne w Polsce

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Prezentacja multimedialna

Wykład on-line

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu pisemnego; warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie ponad 50% maksymalnej liczby punktów z testu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)