Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa [L-HMK-!MUZ-P-S.1] Semestr letni 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa [L-HMK-!MUZ-P-S.1]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [22/23L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 41
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Mariola Tymochowicz
Literatura:

Benett T., The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, London 1995.

Clifford J., O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, „Konteksty” Nr 1, 1993.

Czerzniewska J., Cabinet, kammera, studiolo. Konstrukcja wiedzy o niezwykłych przedmiotach i sztuce, [w;] Czyż A. S., Nowiński, J., Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, Warszawa 2013, s. 26-49.

De Rosset T., Kluczewska-Wócik K., Tołysz A. (red.), Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, Warszawa 2015.

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” Nr 49, 2008, s. 200-203.

Eadem, Muzeum: Fenomeny i problemy, „Muzeologia”, Nr 10, 2015.

Gluziński W., U podstaw muzeologii, Warszawa 1980.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja: XVI-XVIII wiek, Warszawa 1996.

Rottermund A., Muzeum przyszłości, [w:] Spotkania z muzeami. Dwieście lat muzeów w Polsce, dodatek do „Spotkań z zabytkami”, Grudzień 2001.

Sommer M., Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, Warszawa 2003.

Święcimski J., Muzea wystawy muzealne. T. 2: Zarys typologii porównawczej i historycznej, Kraków 1995.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997, Nr 5, poz.24.) z późn. zm. (Dz. U. 2022 r. poz. 385)

Żygulski Z. (jun.), Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do muzealnictwa: zdefiniowanie podstawowych pojęć (muzeum, muzeologia, muzealnictwo, muzealium), omówienie podstawowych funkcji muzeum, przedstawienie typologii muzeów.

2. Zbiory, ośrodki i kolekcje sztuki w czasach starożytnych i średniowiecznych

3. Początki nowożytnego muzealnictwa (cabinet, kammera, studiolo, kunstkammera, wunderkammera). Kolekcje i kolekcjonerzy doby nowożytnej.

4. Rozwój muzealnictwa w XVIII i XIX wieku: od muzeum prywatnego do muzeum państwowego

5. Muzea XX i XXI wieku

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja problemowa

- prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

- bieżąca ocena ciągła

- aktywne uczestnictwo w dyskusji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)