Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [E-FR-LS-SEM.5] Semestr zimowy 2023/2024
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [E-FR-LS-SEM.5]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/2024 [23/24Z] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Budzyńska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVEHg6JasoyGOANqD8dQt-kgD2JPVTxRcCTciiMsuOPI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=07beeee3-c757-4805-91bf-4d6d1e7d8d72&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Literatura:

Maciej Sydor, Wskazówki dla piszących prace dyplomowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego W Poznaniu, Poznań 2014.

W. Welskop, jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 2014.

Zakres tematów:

1. Metody i technika realizacji prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku Analityka gospodarcza.

2. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału. Korzystanie z Bibliografii PAN, zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line.

3. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe wymagania formalne i edytorskie. Styl i język pracy. Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów, a także tabel, schematów, wykresów itp. zamieszczanych w pracy dyplomowej.

4. Etyka w badaniach naukowych.

5. Ustalenie zainteresowań naukowych studentów i wybór tematu pracy dyplomowej.

6. Omówienie przebiegu i przedmiotu egzaminu dyplomowego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza tekstów, prezentacja multimedialna, E-learning – metody i techniki kształcenia na odległość w trybie hybrydowym: synchroniczne wideokonferencje grupowe za pomocą aplikacji Ms Teams oraz asynchronicznie: udostępnienie materiałów dydaktycznych za pomocą poczty mailowej oraz chatu ze studentami.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

- w każdym semestrze:

a) aktywna obecność na zajęciach (uczestnictwo w dyskusji, przygotowanie prezentacji nt. związany w wybranym zagadnieniem związanym z tematyką

Ponadto w pierwszym semestrze seminarium należy:

1. przygotować plan pracy dyplomowej

2. napisać jeden rozdział pracy.

W drugim semestrze seminarium należy:

1. napisać drugi rozdziały pracy.

w ostatnim semestrze:

1. napisać trzeci rozdział pracy,

2. uzupełnić bibliografię.

3. wgrać gotową pracę licencjacką do systemu APD.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone na platformie Ms Teams - kod do zespołu:

aunhrrx

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)