Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - "Trening dla mózgu: zadania na logiczne myślenie” E-12-OGN
Reguły punktacji przedmiotu

E-LG-2N - Logistyka, niestacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
E-LG-2N
Logistyka, niestacjonarne II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(19/20L - ...)
1
(20/21Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)