Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria E-E-LS-O.3
Reguły punktacji przedmiotu

E-E-LS - Ekonomia, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
E-E-LS
Ekonomia, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(15/16 - 15/16L)
6
(18/19Z - ...)
5
(16/17 - 17/18L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0