Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyczne problemy świata współczesnego F-EP-23Z(fakultet)
Reguły punktacji przedmiotu

F-EU-LS - Europeistyka, stacjonarne I stopnia
F-FLZ-2S - Filozofia, stacjonarne II stopnia
F-FLZ-LS - Filozofia, stacjonarne I stopnia
F-K-LS - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
F-KS-LS - Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-EU-LS
Europeistyka, stacjonarne I stopnia
F-FLZ-2S
Filozofia, stacjonarne II stopnia
F-FLZ-LS
Filozofia, stacjonarne I stopnia
F-K-LS
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
F-KS-LS
Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(22/23Z - ...)
3
(22/23Z - ...)
3
(22/23Z - ...)
3
(22/23Z - ...)
3
(22/23Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)