Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

 Human Behavior and Decision-Making F-FLZ-7ER
Reguły punktacji przedmiotu

F-E+KA103-K - Studia krótkoterminowe - Erasmus Mobilność Edukacyjna

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-E+KA103-K
Studia krótkoterminowe - Erasmus Mobilność Edukacyjna
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(19/20Z - 21/22Z)
3
(22/23L - ...)
5
(21/22L - 21/22L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)