Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starożytny F-FLZ.90
Reguły punktacji przedmiotu

F-FLZ-LS - Filozofia, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-FLZ-LS
Filozofia, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(12/13Z - 21/22L)
2
(22/23Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)