Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielkość i nędza Zachodu.Cywilizacja zachodnia – narodziny, wzrost, kryzys F-FWN-23L(fakultet)
Reguły punktacji przedmiotu

F-EU-LS - Europeistyka, stacjonarne I stopnia
F-KS-LS - Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia
F-S-2S - Socjologia, stacjonarne II stopnia
F-S-LS - Socjologia, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-EU-LS
Europeistyka, stacjonarne I stopnia
F-KS-LS
Kreatywność społeczna, stacjonarne I stopnia
F-S-2S
Socjologia, stacjonarne II stopnia
F-S-LS
Socjologia, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(22/23L - ...)
3
(22/23L - ...)
3
(22/23L - ...)
3
(22/23L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)