Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Evolutionary Psychology (PSN) F-K.124
Reguły punktacji przedmiotu

F-E+KA103-K - Studia krótkoterminowe - Erasmus Mobilność Edukacyjna
F-K-LS - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-E+KA103-K
Studia krótkoterminowe - Erasmus Mobilność Edukacyjna
F-K-LS
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(20/21Z - ...)
4
(18/19Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0