Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie F-K.137
Reguły punktacji przedmiotu

F-K-LS - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-K-LS
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(18/19L - 20/21Z)
3
(20/21L - 20/21L)
5
(21/22Z - 21/22Z)
3
(21/22L - 21/22L)
5
(22/23Z - 22/23Z)
3
(22/23L - 22/23L)
5
(23/24Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)