Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo kulturowe - problemy dokumentacji i ochrony H-DKLPDiO-KUL-1S.3
Reguły punktacji przedmiotu

H-KUL0-LS - Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia
H-KUL1-LS - Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia
L-KUL-LS - Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
H-KUL0-LS
Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia
H-KUL1-LS
Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia
L-KUL-LS
Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(16/17Z - ...)
2
(16/17Z - ...)
2
(20/21Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)