Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy (nowożytny) H-JON-GER-1S.3
Reguły punktacji przedmiotu

L-GER-LS - Germanistyka, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
L-GER-LS
Germanistyka, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(18/19Z - 18/19L)
2
(19/20Z - ...)
3
(17/18Z - 18/19L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0