Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa H-KK-KUL-1S.3
Reguły punktacji przedmiotu

H-KUL1-LS - Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia
L-KUL-LS - Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
H-KUL1-LS
Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia
L-KUL-LS
Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(16/17Z - ...)
3
(15/16Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0