Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny 3 - Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna MFI-I.3Z.112
Reguły punktacji przedmiotu

F-K-LS - Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
MFI-I-LS - informatyka, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-K-LS
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
MFI-I-LS
informatyka, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(20/21Z - ...)
4
(18/19 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)