Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczna pracownia magisterska MFI-I.5L.028
Reguły punktacji przedmiotu

MFI-I-2S - Informatyka, stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MFI-I-2S
Informatyka, stacjonarne II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(14/15L - 16/17L)
2
(17/18Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)