Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce PA-BW-2S-HBWWP
Reguły punktacji przedmiotu

PA-BW-2N - Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia
PA-BW-2S - Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PA-BW-2N
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia
PA-BW-2S
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(19/20L - 19/20L)
4
(20/21L - 20/21L)
4
(21/22L - ...)
4
(19/20L - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0