Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego PA-BW-LS-33
Reguły punktacji przedmiotu

PA-BW-LN - Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia
PA-BW-LS - Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne I stopnia
PA-PBW-LN - Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, niestacjonarne I stopnia
PA-PBW-LS - Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PA-BW-LN
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia
PA-BW-LS
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne I stopnia
PA-PBW-LN
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, niestacjonarne I stopnia
PA-PBW-LS
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, stacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(14/15L - ...)
5
(14/15L - ...)
5
(14/15L - ...)
5
(14/15L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0