Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce PA-BW.16
Reguły punktacji przedmiotu

PA-BW-2N - Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PA-BW-2N
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(14/15L - 14/15L)
4
(16/17L - ...)
4
(14/15L - 14/15L)
6
(15/16L - 15/16L)
4
(16/17L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)