Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego PA-BW.34
Reguły punktacji przedmiotu

PA-BW-LN - Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PA-BW-LN
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(14/15L - ...)
5
(14/15L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0